Avís legal

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web copycat.ad, del qual és titular COPYCAT i a través del qual es proporciona informació sobre les seves activitats i/o serveis. 

 

L’accés i ús del lloc web atribueix al que el realitza la condició d’USUARI i implica l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions publicades en aquest avís legal, vigents en el moment de l’accés. Si l’usuari no comprengués íntegrament les presents condicions d’ús o no estigués d’acord amb aquestes, haurà d’abstenir-se d’utilitzar i operar a través d’aquest lloc web.

 

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de COPYCAT per part dels usuaris que accedeixin i/o naveguin per www.copycat.ad. Les presents condicions generals s’exposen en totes i cadascuna de les pàgines del lloc web copycat.ad, perquè els usuaris puguin llegir-les, imprimir-les i arxivar-les.

 

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i COPYCAT es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través del correu electrònic detallat anteriorment. 

 

Per a l’exercici de la seva activitat, COPCYAT disposa de l’autorització per a exercir l’activitat de Traducció i Interpretació del Principat d’Andorra, emesa amb data 07/06/2020, i supervisada pel Govern d’Andorra.

 

 1. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS.

La utilització del lloc web de COPYCAT és gratuïta i no requereix el previ registre de l’usuari. En aquells casos que els usuaris vulguin contactar amb COPYCAT i utilitzin el formulari de contacte o el xat disponibles en la pàgina web, serà necessari que acceptin la Política de Privacitat corresponent. 

 

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin drets o interessos de tercers (dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.), o la legalitat vigent.

 

COPYCAT prohibeix expressament:

 • Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través d’aquest, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de mal als sistemes de COPYCAT o a tercers.
 • Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, ni els continguts o informació i/o els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

 

COPYCAT podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES I COOKIES.

El responsable del tractament de dades és:

 • Denominació social: COPYCAT
 • NRT: F-047421-R / Registre de comerç: 929862V
 • Domicili social: C. els Martinets AD300 ORDINO, Principat d’Andorra
 • Adreça de correu electrònic info@copycat.ad

Les dades de caràcter personal que es puguin recollir directament de l’interessat seran tractats de manera confidencial i s’utilitzaran amb l’única finalitat de prestar un servei relacionat amb l’activitat principal de l’empresa o per a respondre a les preguntes enviades a través del formulari de contacte. 

 

Qualsevol persona pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió de les seves dades o de limitació i oposició al seu tractament, enviant un correu electrònic a info@copycat.ad

 

La pàgina web de COPYCAT utilitza cookies pròpies i de tercers. Per a més informació, visiti l’enllaç “política de cookies” disponible en la pàgina web.

 

 1. CONTINGUTS.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per COPYCAT, utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que COPYCAT únicament es fa responsable pels continguts elaborats de manera interna.

 

COPYCAT es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. COPYCAT no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin en copycat.ad.

 

A més, a través del lloc web copycat.ad, poden posar-se a la disposició dels usuaris, serveis gratuïts i/o de pagament oferts per tercers aliens, els quals es regiran per les condicions particulars d’aquests serveis. COPYCAT no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exonerat de qualsevol mena de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

 

 1. RESPONSABILITAT.

COPYCAT exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, COPYCAT no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, COPYCAT declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. COPYCAT no garanteix el funcionament o l’accessibilitat dels llocs enllaçats ni es responsabilitza d’ells ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. COPYCAT no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

 

 1. DRETS D’AUTOR I MARCA

COPYCAT és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena, per qualsevol mitjà, de la marca COPYCAT, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de COPYCAT. Queden reservats tots els drets.

 

De la mateixa manera, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web copycat.ad es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, excepte consentiment exprés de COPYCAT.

 

COPYCAT pot utilitzar fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts i establir links o hiperenlaces a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor de les informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació dels referits continguts.

 

Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició en el lloc web són propietat de l’usuari qui afirma en enviar-los la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució a COPYCAT.

 

 1. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació del Principat d’Andorra. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Principat d’Andorra, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 

 1. MISCELANEA.

En cas que qualsevol clàusula del present document fos declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. COPYCAT podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia a aquests, excepte reconeixement exprés per part de COPYCAT.

Abrir chat
¿Tienes alguna duda?
Copycat
Hola 👋, ¿necesitas ayuda o quieres consultarnos algo?