Política de privacitat

A COPYCAT, valorem la privadesa en el tractament de les seves dades personals. Segons la Llei qualificada de Protecció de Dades Personals 29/2021 del 28 d’octubre, us informem com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra empresa:

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Denominació social: COPYCAT

NRT: F-047421-R

Registre de comerç: 929862V

Domicili social: C. els Martinets AD300 ORDINO, Principat d´Andorra

Adreça de correu electrònic: info@copycat.ad

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A COPYCAT tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d’informar dels nostres productes i serveis, donar resposta a sol·licituds, peticions o consultes, prestar els serveis concertats, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, mantenir comunicacions a prop dels mateixos, així com l’enviament de comunicacions. 

 

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre no es sol·licita la seva supressió, i, en tot cas, durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

 

Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis a què fan referència, tret que s’expressi el desig que siguin eliminats en qualsevol moment.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem que la base legal per al tractament de les vostres dades es troba a l’article 6 de la Llei qualificada de Protecció de Dades Personals 29/2021 del 28 d’octubre.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, excepte a:

– Les administracions públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per als objectius que s’hi defineixin.

 

Transferències de dades a tercers països?

No es fan transferències internacionals de dades.

 

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a COPYCAT estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas, únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, COPYCAT deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Vostè podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: enviant un correu electrònic, adjuntant una fotocòpia del document d’identitat a info@copycat.ad

 

A l’adreça de correu electrònic indicada, us oferirem els formularis corresponents per exercitar materialment aquests drets.

 

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

En el cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través de la seva pàgina web: www.apda.ad.

 

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a COPYCAT procedeixen dels mateixos interessats o del seu representant legal.

 

Us recordem que no hauríeu de proporcionar dades de tercers, llevat que tingueu permís per fer-ho i que prèviament hagin estat informats.

 

No es tracten categories especials de dades personals, és a dir, aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques o la afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques adreçades a identificar de manera unívoca una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o a l’orientació sexual duna persona física.

 

Quines són les vostres obligacions quan ens faciliteu les vostres dades?

És l’obligació de l’interessat mantenir les dades actualitzades. Així mateix, és l’obligació del responsable de garantir la confidencialitat de les dades.

 

Quines mesures es fan servir per garantir la protecció de les dades personals?

COPYCAT fa servir mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que presenta el tractament de dades, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

 

S’utilitzen cookies a la pàgina web?

La pàgina web de COPYCAT utilitza cookies pròpies i de tercers. Per a més informació, visiteu l’enllaç “política de cookies” disponible a la pàgina web.

Abrir chat
¿Tienes alguna duda?
Copycat
Hola 👋, ¿necesitas ayuda o quieres consultarnos algo?